RadioNL dient klacht in bij AT

RadioNL heeft bij het Agentschap Telecom een handhavingsverzoek ingediend. Zij vindt dat Radio Continu zich niet houdt aan de regiogerichtheidseis. In Noord- en Oost Nederland wordt eenzelfde programma uitgezonden en dat is niet volgens de regels. Het Agentschap heeft het verzoek in behandeling en stelt een onderzoek in. Het is opmerkelijk te noemen dat RadioNL de concurrentie onderuit wil halen. In het verleden moest zij enkele frequenties afstaan, om dat zij zelf niet aan de eisen voldeed.