Onderzoek naar gemeentelijke bijdrage Lokale omroepen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat in gesprek met gemeenten die hun lokale omroep niet de vastgestelde minimale € 1,28 per huishouden aan subsidie geven. Hierdoor zitten meerdere lokale- en streekomroepen in financiële problemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de subsidies aan de lokale omroepen. Het rijk kan hooguit sturing geven en een adviserende rol hierin spelen. Minister Slob probeert binnen de wet hiervoor een oplossing te zoeken, ondanks dat gemeenten het ook niet altijd even breed hebben.