Zonnepanelen storen zenders

Het Agentschap Telecom waarschuwt de installatiebranche over de aanleg van zonnepanelen. Er zijn meerdere klachten binnen gekomen dat de bedrading als antenne zou functioneren. En dat stoort op zendinstallaties, zoals het C2000-netwerk dat de hulpdiensten gebruikt. Inmiddels is er overleg met de fabrikant om richtlijnen op te stellen, zoals een juiste aarding en het parallel laten lopen van de kabels.