Ethermetingen met helikopter betrouwbaar

De helikoptermetingen die het Agentschap Telecom in 2016 liet uitvoeren zijn betrouwbaar. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Universiteit Twente. Twee jaar geleden liet het Agentschap metingen uitvoeren om te controleren of etherzenders zich wel aan de vergunning hielden. In totaal werden met een helikopter 45 zenders gecontroleerd op antennediagram en vermogen. Omdat er nogal wat twijfel bestond of de metingen wel goed waren uitgevoerd besloot de minister een extern onderzoek te laten doen.