Radio Monique stopt op AM

Wederom stopt een middengolfzender met uitzenden. Radio Monique staakt de uitzendingen aan het eind van dit jaar en is dan alleen nog via internet te beluisteren. Belangrijkste reden is het beperkt aantal luisteraars. Door het lage vermogen van 100 Watt maximaal is het bereik klein. Ook de kosten voor Buma/Stemra en de energie zijn een reden om de zender uit te schakelen.

Eerder stopten ook de radiozenders Extra AM en Hollands Palet al hun uitzendingen vanwege de hoge kosten.

Lees meer

Geen marathon bij Omroep Leeuwarden

Dit jaar zal er bij Omroep Leeuwarden geen piratenmuziek te horen zijn in de laatste week van het jaar. De omroep heeft besloten een eigen invulling te gaan geven aan die week, met als titel ‘finaleweek’, waarbij geen ruimte is voor een aaneengesloten uitzending met piratenmuziek. De Leeuwarder Piraten zullen dan na ruim 20 jaar piratenmarathons afwezig zijn.

Vanaf zondag 10 december draait er in Leeuwarden een evenementenzender onder de titel Hoofdstadradio. De vergunning is verleend voor de 100.0 MHz met een beperkt vermogen. Op de frequentie zullen ook verschillende Leeuwarder Piraten te horen zijn, waaronder de Taxidriver, Stageloper en Blauwe Doffer. Vanaf 24 december wordt de frequentie volledig overgenomen door de Leeuwarder Piraten en zal er tot en met nieuwjaarsdag piratenmuziek te horen zijn.

Lees meer

DAB+ voor lokale omroepen

Publieke lokale omroepen kunnen vanaf 12 december een vergunning aanvragen om uit te zenden via de digitale ether (DAB+). De vergunningen starten vanaf september 2024 en hebben een looptijd van 6 jaar. De digitale capaciteit wordt ingedeeld naar aanvraag. Als er ruimte overblijft kan deze worden toebedeeld aan commerciële omroepen.

De aanvraagperiode loopt tot 6 februari 2024. Na deze datum wordt de verdeling voor commerciële omroepen voorbereid, zodat dan inzichtelijk is welke lokale omroepen digitaal willen gaan uitzenden.

Lees meer

Extra AM staakt uitzending

Radiozender Extra AM is gestopt met haar uitzendingen op de middengolf. Een storing in de antenne is de oorzaak van het voortijdige einde van de radiozender. Oorspronkelijk zou de zender pas aan het eind van het jaar stoppen, vanwege de oplopende kosten van BumaStemra. De vergoeding voor deze partij wordt volgend jaar namelijk fors hoger. Het is nog onduidelijk of de 1332kHz in de regio Amsterdam weer wordt ingevuld door een ander radiostation.

Lees meer

Recordpoging nonstop radio

Volgend jaar augustus gaat de 20-jarige Tygo Gauw een poging doen om het wereldrecord radiomaken te verbreken. Dat Nederlandse record staat nu op 198 uur en is in handen van Giel Beelen. Het nieuwe record moet op 216 uur komen te staan. Tygo gaat de recordpoging doen bij Radio Noordkop in Den Helder.

Lees meer

Radio Veronica verhuist

De uitzendingen van Radio Veronica komen vanaf 3 december vanuit Naarden. Het radiostation trekt in bij zusterstations 100% NL en Slam. De verhuizing is een gevolg van de verkoop van de radiozender aan Mediahuis. Het signaal zal ongeveer een jaar vanuit Naarden komen. Eind volgend jaar verhuizen de zenders wederom, ditmaal naar de definitieve studio’s in Amsterdam.

Lees meer

Salland 747 ook op FM

De commerciële radiozender Salland 747 is sinds deze week ook te beluisteren via de FM in de regio Apeldoorn. Vorig jaar bemachtigde de radiozender een lokale FM-frequentie voor € 4200,-. De licentie hiervoor is geldig tot september volgend jaar. Salland 747 was al via DAB+ en internet te beluisteren.

Lees meer

Ruzie met Simone FM

Er is ruzie ontstaan tussen twee vergunninghouders van regionale commerciële FM-frequenties. RadioNL eigenaar Regionale Radio Frequentie (RRF) heeft een handhavingsverzoek ingediend tegen Radio Simone. Er zou met veel te veel vermogen worden uitgezonden, de zender in Assen staat op een verkeerde plaats en frequenties worden oneigenlijk gebruikt. Bovendien is de zender in Stadskanaal al maanden uit, wat niet mag volgens de vergunning. Het is opmerkelijk dat er nu ineens werk van wordt gemaakt: voorheen vielen beide zenders onder dezelfde eigenaar en was er geen enkel probleem.

Lees meer

TV-Oranje blijft bij KPN

Het leek er in eerste instantie op dat TV Oranje zou verdwijnen uit het pluspakket van KPN. Daardoor zou de zender bij veel Nederlanders niet meer te bekijken zijn. Na stevige onderhandeling is echter overeenstemming bereikt over de doorgifte van TV Oranje tot 1 juli 2024. Over de toekomst van de zender in het pluspakket wordt binnenkort onderhandeld.

Lees meer