Elektriciteitsmeters gestoord

Elektriciteitsmeters kunnen onjuist meten als gevolg van stoorsignalen. Vooral ondeugdelijke apparatuur kan ervoor zorgen dat de meters niet meer de juiste waarden aangeven. Het Agentschap Telecom wil daarom volledige inzage in de klachten over mogelijk onjuiste metingen. Oorzaken van storingen zijn onder andere hoogfrequent straling van zenders en niet-goedgekeurde elektrische apparaten.